Rybniční kaskáda Oudoly

Rybniční kaskáda Oudoly sestává z třech na sebe navazujícíh rybníků o celkové výměře vodní plochy 2,2 ha. Rybníky jsou celoročně napájeny potůčkem pramenícím v okolních lesích. Hráze i okolí rybníků jsou spásány ovečkami, které dotváří půvabnou atmosféru celé rybniční kaskády Oudoly.

Kaskáda je tvořena těmito rybníky:

Spodní rybník 0,9 ha, průměrná hloubka 1 m.

Prostřední rybník 0,62 ha, průměrná hloubka 0,7 m.

Horní rybník 0,7 ha, průměrná hloubka 1,3 m.